Przejdź do głównej zawartości

Studio Fryzur Maja

os. Górali 8, 31-959 Kraków

Bezpieczny salon

Sprzęt i pomieszczenia

  • 2 metry odstępu między stanowiskami
  • Dezynfekcja sprzętu po każdym kliencie
  • Dezynfekcja recepcji po każdym kliencie

Środki ochrony osobistej przygotowane dla Klienta

  • Fartuchy jednorazowe
  • Płyn do dezynfekcji

Środki ochrony osobistej stosowane przez Pracownika

  • Maseczki jednorazowe
  • Rękawiczki jednorazowe
  • Płyn do dezynfekcji

Udogodnienia

  • System komentarzy

  • Rezerwacja natychmiastowa