Regulamin Gabinetu Pro Fizjo

1. Przed skorzystaniem z usług Gabinetu Pro Fizjo należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

2. Gabinet Pro Fizjo mieści się przy ulicy Piastowskiej 90 E, 80-352 Gdańsk.

3. Gabinet Pro Fizjo, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 20:00.

4. Rejestracja na zabiegi fizjoterapeutyczne oraz konsultacje specjalistów odbywa się telefonicznie w godzinach 10:00-20:00 od poniedziałku do piątku, lub całodobowo za pomocą rejestracji on-line: profizjo.versum.com.pl.

5. W Gabinecie Pro Fizjo wykonywane są usługi fizjoterapeutyczne, zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia, badania oraz konsultacje specjalistów.

6. Pracownicy Gabinetu Pro Fizjo posiadają uprawnienia oraz kwalifikacje do prowadzenie usług medycznych.

7. Usługi w Gabinecie Pro Fizjo w są odpłatne. Aktualne ceny usług określone są w cenniku dostępnym stacjonarnie w Gabinecie oraz na stronie internetowej profizjo.versum.com.pl.

8. Za usługi świadczone w Gabinecie Pro Fizjo płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.

9. Zakup usługi w Gabinecie Pro Fizjo jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z oferowanych usług oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.

10. Pacjent zgłaszając się na umówiony termin zabiegów fizjoterapeutycznych oraz na konsultacje specjalistów reguluje należność wg cennika dostępnego w Gabinecie Pro Fizjo oraz na stronie internetowej profizjo.versum.com.pl.

11. W razie niemożliwości zgłoszenia się na umówione i nie rozpoczęte zabiegi fizjoterapeutyczne oraz konsultacje specjalistów Pacjent ma obowiązek poinformowania o tym niezwłocznie telefonicznie.

12. Ustalona godzina zabiegów fizjoterapeutycznych jest godziną ich rozpoczęcia, prosimy o przybycie z 10 minutowym wyprzedzeniem w celu przygotowania do zabiegu.

13. W przypadku spóźnienia się na zabiegi fizjoterapeutyczne z winy Pacjenta, zabiegi na które Pacjent się spóźnił mogą nie zostać wykonane lub zostać skrócone o czas spóźnienia.

14. Odwołanie zabiegu fizjoterapeutycznego jest możliwe z wyprzedzeniem 24-godzinnym telefonicznie.

15. Zabiegi nieodwołane w ciągu 24 godzin przed ich rozpoczęciem są traktowane jako wykorzystane i nie przysługuje zwrot ich kosztów.

16. Wizyta, której termin został zmieniony i która nie odbyła się w nowym terminie z przyczyn leżących po stronie Pacjenta, traktowana jest jako wykorzystana i nie przysługuje zwrot jej kosztów.

17. Serie zabiegów fizykoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych, terapii specjalnych, pakietów w postaci karnetów należy zrealizować w okresie 2 miesięcy od daty wykupienia. Po tym czasie niewykorzystana część lub cały karnet traci ważność i nie przysługuje zwrot jej kosztów.

18. Karty upominkowe oraz karnet masaży należy zrealizować w okresie 3 miesięcy od daty wykupienia. Po tym czasie niewykorzystana część lub cała karta/karnet traci ważność i nie przysługuje zwrot jej kosztów.

19. Po upływie okresów ważności o których mowa w punkcie 17 i 18 niniejszego regulaminu Posiadacz nie może żądać od Gabinetu Pro Fizjo wykonania usługi, do której karnet uprawniał.

20. Za przedmioty pozostawione bez opieki, Gabinet Pro Fizjo nie ponosi odpowiedzialności.

21. Na terenie Gabinetu Pro Fizjo nie będą obsługiwane osoby będące pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających, a także osoby zachowujące się agresywnie i niestosownie do miejsca,

22. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Gabinetu Pro Fizjo są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii jego pracowników.

23. Korzystanie z usług Pro Fizjo oznacza zapoznanie się z Regulaminem placówki i akceptację jego postanowień.

Udogodnienia

  • Parking

  • Akceptacja kart płatniczych

  • Dostępne dla niepełnosprawnych

  • Zwierzęta dozwolone

  • System komentarzy