Olimpia Day SPA

Hotelowa 12, 44-213 Rybnik

Pakiet DAY SPA - Słodkie popołudnie z czekoladową magią zmysłów

  • Pakiet DAY SPA - Słodkie popołudnie z czekoladową magią zmysłów 360 min
    525 zł
    Rezerwuj

Ele­men­ty Pa­kie­tu: Ch­wi­la przed lu­strem: Dia­gno­za i wy­wiad ko­sme­tycz­ny Blask Ce­ry: Wy­gła­dza­ją­cy za­bieg na twarz z re­lak­su­ją­cym ma­sa­żem twa­rzy (eta­py za­bie­gu: de­ma­ki­jaż, pe­eling, ma­saż, ma­ska, am­puł­ka, pie­lę­gna­cja koń­co­wa) Re­laks dla cia­ła: Za­bieg cze­ko­la­do­wy na cia­ło mar­ki Ber­nard Cas­sie­re (eta­py za­bie­gu: cze­ko­la­do­wy pe­eling ca­łe­go cia­ła, ma­saż cia­ła cie­płą cze­ko­la­dą, pie­lę­gna­cja koń­co­wa) Sa­ty­no­we dło­nie: Ma­ni­cu­re SPA z ma­lo­wa­niem Pie­lę­gna­cja stóp: Pe­di­cu­re SPA z ma­lo­wa­niem Słod­ka chwi­la przy fi­li­żan­ce go­rą­cej cze­ko­la­dy

Nie przegap najlepszego

Na Twój adres email trafiać będą porady, ciekawostki oraz najlepsze promocje.

Obowiązek informacyjny przeczytasz tutaj.