Olimpia Day SPA

Hotelowa 12, 44-213 Rybnik

Pakiet DAY SPA- Popołudnie piękna

  • Pakiet DAY SPA- Popołudnie piękna 270 min
    345 zł
    Rezerwuj

Ele­men­ty Pa­kie­tu: Ch­wi­la przed lu­strem: Dia­gno­za i wy­wiad ko­sme­tycz­ny Blask Ce­ry: Pie­lę­gnu­ją­cy za­bieg na twarz z re­lak­su­ją­cym ma­sa­żem in­dy­wi­du­al­nie do­bra­ny do po­trzeb skó­ry: od­mła­dza­ją­cy, od­żyw­czy, na­wil­ża­ją­cy, prze­ciw­trą­dzi­ko­wy (eta­py za­bie­gu: de­ma­ki­jaż, pe­eling, ma­saż, ma­ska, am­puł­ka, pie­lę­gna­cja koń­co­wa) Sa­ty­no­we dło­nie: Ma­ni­cu­re SPA z ma­lo­wa­niem Pie­lę­gna­cja stóp: Pe­di­cu­re SPA z ma­lo­wa­niem Kwa­drans owo­co­wy

Nie przegap najlepszego

Na Twój adres email trafiać będą porady, ciekawostki oraz najlepsze promocje.

Obowiązek informacyjny przeczytasz tutaj.