Olimpia Day SPA

Hotelowa 12, 44-213 Rybnik

Pakiet DAY SPA- Dzień urody

  • Pakiet DAY SPA- Dzień urody 360 min
    525 zł
    Rezerwuj

Ele­men­ty Pa­kie­tu: Ch­wi­la przed lu­strem: Dia­gno­za i wy­wiad ko­sme­tycz­ny Blask Ce­ry: Pie­lę­gnu­ją­cy za­bieg na twarz z re­lak­su­ją­cym ma­sa­żem in­dy­wi­du­al­nie do­bra­nym do po­trzeb skó­ry m.in. od­mła­dza­ją­cy, od­żyw­czy, na­wil­ża­ją­cy, etc. (eta­py za­bie­gu: de­ma­ki­jaż, pe­eling, ma­saż, ma­ska, am­puł­ka, pie­lę­gna­cja koń­co­wa) Re­laks dla cia­ła: Za­bieg od­żyw­czy na cia­ło mar­ki Ber­nard Cas­sie­re (eta­py za­bie­gu: cu­kro­wy pe­eling ca­łe­go cia­ła, ma­saż cia­ła ole­jem ar­ga­no­wym, ma­ska od­żyw­cza, pie­lę­gna­cja koń­co­wa) Sa­ty­no­we dło­nie: Ma­ni­cu­re SPA z ma­lo­wa­niem Pie­lę­gna­cja stóp: Pe­di­cu­re SPA z ma­lo­wa­niem Kwa­drans owo­co­wy

Nie przegap najlepszego

Na Twój adres email trafiać będą porady, ciekawostki oraz najlepsze promocje.

Obowiązek informacyjny przeczytasz tutaj.