Olimpia Day SPA

Hotelowa 12, 44-213 Rybnik

ANTIREDNESS TREATMENT- Zabieg wzmacniający dla skóry naczyniowej

  • ANTIREDNESS TREATMENT- Zabieg wzmacniający dla skóry naczyniowej 60 min
    180 zł
    Rezerwuj

ANTIREDNESS TREATMENT

Co to jest?

Zabieg redukujący problem skóry naczyniowej, reaktywnej, z tendencją do trądziku różowatego.

Nie­zwy­kle sku­tecz­ny za­bieg skie­ro­wa­ny jest dla osób z nadmier­ną wraż­li­wo­ścią i po­bu­dli­wo­ścią skó­ry, skłon­nej do kru­chych, roz­sze­rzo­nych na­czyń kr­wio­no­śnych i za­czer­wie­nień.

Od­po­wied­ni do­bór skład­ni­ków ak­tyw­nych sta­no­wi nie tyl­ko do­sko­na­łą pro­fi­lak­ty­kę dla skó­ry na­czy­nio­wej, ale tak­że ak­tyw­nie re­du­ku­ją ist­nie­ją­cy ru­mień i za­czer­wie­nie­nia.

Jak działa?

Po­przez wzmac­nia­nie i uszczel­nia­nie ścian na­czyń kr­wio­no­śnych pre­pa­ra­ty re­du­ku­ją ru­mień i za­po­bie­ga­ją pę­ka­niu na­czy­nek. Skó­ra sta­je się jędr­na i od­ży­wio­na, zy­sku­je na­tu­ral­ny blask, a pro­blem na­czy­nek sta­je się mniej wi­docz­ny.

Czas trwania: 60 min.

Nie przegap najlepszego

Na Twój adres email trafiać będą porady, ciekawostki oraz najlepsze promocje.

Obowiązek informacyjny przeczytasz tutaj.