Centrum Medycyny Ekologicznej

ul. Cybernetyki 7E lok U1 (parter), 02-677 Warszawa

Badanie Poziomu Witaminy D3 z krwi włośniczkowej pobranej z palca

 • Badanie Poziomu Witaminy D3 z krwi włośniczkowej pobranej z palca 15 min
  120 zł
  Rezerwuj

BADANIE POZIOMU WITAMINY WITAMINY D3

z krwi włośniczkowej pobranej z palca

Najdokładniejsza metoda badania poziomu Witaminy D3 dostępna w Centrum Medycyny Ekologicznej

Dlaczego prawidłowy poziom Witaminy D3 jest tak istotny?

Rola witaminy D w utrzymaniu prawidłowego stężenia wapnia we krwi, a tym samym odpowiedniej struktury i funkcji kośćca znana jest już od początków XX w.

Rozpoczęte w ostatnich latach szeroko zakrojone badania ujawniły szereg jej innych zastosowań.

Prawidłowy poziom witaminy D zmniejsza ryzyko zachorowania na:


 • choroby autoimmunologiczne (tj.: łysienie, bielactwo, łuszczyca, choroby

 • tarczycy czy stwardnienie rozsiane),

 • dermatologiczne ,

 • niektóre typy nowotworów (np. rak jelita grubego, prostaty lub sutka),

 • cukrzycę (zarówno typu I, jak i II),

 • choroby układu krążenia,

 • nadciśnienie tętnicze.

Jak wygląda wynik badania witaminy D wykonany w Centrum Medycyny Ekologicznej?

Wynik zawiera wartość całkowitego stężenia 25(OH)D będącego sumą stężeń metabolitów 25(OH)D3 i 25(OH)D2 z rozbiciem na ich udział procentowy. W oparciu o ten parametr zamieszczona jest skala oceny zaopatrzenia organizmu

w witaminę D.

Kolejnym umieszczonym na wyniku parametrem jest stężenie katabolitu 24,25(OH)2D3, które jednak samo w sobie nie posiada interpretacji diagnostycznej. Dopiero na podstawie wartości stosunku 25(OH)D3 :24,25(OH)2D3 możliwa jest ocena stopnia eliminacji witaminy D z krwiobiegu.

Czym się różni to badanie od standardowego badania stężenie 25 (OH) D wykonywanego w laboratoriach?

Standardowo w laboratoriach wykonywany jest poziom parametru 25 (OH) D. Jest on sumą metabolitów 25(OH)D2 i 25(OH)D3. Metoda ta jest obarczona dużym błędem i nie daje pełnego obrazu metabolizmu klinicznego witaminy D.

Może ona wręcz fałszować wyniki ze względu na możliwość pojawienia się reakcji krzyżowych przeciwciał z innymi występującymi metabolitami witaminy D.

W takim razie czym się wyróżnia nasze badanie?

Jest to najbardziej szczegółowa, dostępna w Polsce, metoda oznaczania metabolitów Witaminy D. Wykorzystuje ona pomiar masy cząsteczkowej i struktury badanych substancji dzięki czemu jest w 100% specyficzna i odporna na interferencje oraz reakcje krzyżowe mogące wystąpić w innych, dostępnych na rynku metodach badania.

Krew na oznaczenie stężenia metabolitów witaminy D może być pobrana niezależnie od pory dnia i czasu jaki upłynął od ostatniego posiłku.

Dodatkowo jest określany procentowo podział form witaminy na D2 i D3.

Witamina D2 jest pozyskiwana ze źródeł roślinnych i grzybów, natomiast D3 z produktów pochodzenia zwierzęcego, suplementacji oraz fotosyntezy skórnej.

Kolejnym oznaczanym parametrem jest katabolit 24,25(OH)2D3, którego wzrost we krwi może świadczyć o podwyższeniu stężenia krążącego we krwi kalcytriolu, czyli formy aktywnej biologicznie oraz wynikającym z niego przekierowaniu metabolizmu witaminy D na szlak eliminacji (katabolizmu).

W badaniu określany jest także stosunek 25(OH)D3 do 24,25(OH)2D3, na podstawie którego można ocenić skuteczność stosowanej suplementacji – czy dana dawka została odpowiednio dobrana i czy działa w sposób efektywny.

Warto również wspomnieć, że istnieje grupa osób, posiadających mutację w genie CYP24A1, co objawia się podwyższonym stężeniem wapnia we krwi i moczu oraz kamicą nerkową. Wtedy w badaniu taki defekt objawia się wyjątkowo wysokim stosunkiem 25(OH)D3 do 24,25(OH)2D3 (powyżej 100).

Przygotowanie do badania:

Krew na oznaczenie stężenia metabolitów witaminy D może być pobrana niezależnie od pory dnia i czasu jaki upłynął od ostatniego posiłku.

Materiał do badania:

Krew włośniczkowa pobrana z palca.

Metoda badania:

LC-MS/MS – wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas

Czas oczekiwania na wynik:

7-10 dni

Nie przegap najlepszego

Na Twój adres email trafiać będą porady, ciekawostki oraz najlepsze promocje.

Obowiązek informacyjny przeczytasz tutaj.