Ośrodek Regeneracja

Przejdź do głównej zawartości

Ośrodek Regeneracja

Tucholska 37 i Tucholska 12, 01-618 Warszawa

02. PSYCHOTERAPEUTA DZIECIĘCY - Pierwsza konsultacja dla rodziców w sprawie dziecka, wiek 6-12 lat (wyłącznie spotkania stacjonarne)

  • 02. PSYCHOTERAPEUTA DZIECIĘCY - Pierwsza konsultacja dla rodziców w sprawie dziecka, wiek 6-12 lat (wyłącznie spotkania stacjonarne) 50 min
    150 zł
    Rezerwuj

Dokonując płatności akceptują Państwo warunki polityki zwrotów

stosowanej w przypadku odwołania, zmiany lub nie pojawienia się na

umówionym spotkaniu.

Na pierwsze spotkanie zapraszani są rodzice lub opiekunowie dziecka.

Ważne, by na konsultacji pojawili się oboje rodzice – perspektywa

widzenia sytuacji przez każdego z nich jest niezwykle ważna. Zazwyczaj

odbywa się jedna lub dwie konsultacje wstępne z rodzicami, które służą

rozpoznaniu problemów, z jakimi zgłaszają się oraz poznaniu historii i

aktualnej sytuacji życiowej dziecka.

Kolejnym etapem są konsultacje z dzieckiem. Ilość tych spotkań

uzależniona jest od wielu czynników, przede wszystkim od złożoności i

natury problemu, zwykle to dwie lub trzy konsultacje. Mają one na celu

sformułowanie diagnozy psychologicznej oraz służą nawiązaniu kontaktu z

dzieckiem. Po nich ponownie zapraszani są rodzice dziecka, by omówić

przedstawione przez psychoterapeutę obserwacje dotyczące diagnozy

problemów i wspólnie wybrać najlepszą formę pomocy dziecku i jego

rodzinie. Każda forma pomocy wymaga zgody i akceptacji rodziców, a jest

to podyktowane nie tylko względami natury prawnej, ale także troską o

efektywność pomocy dziecku.

Bardzo małe dzieci uczestniczą w spotkaniach konsultacyjnych, a także w

psychoterapii razem z rodzicami/rodzicem. Dotyczy to szczególnie matek z

niemowlętami, które zgłaszają się w związku z niepokojem dotyczącym

rozwoju dziecka czy relacji z nim. Wspólne sesje są proponowane także

wówczas gdy z innych ważnych powodów dziecko nie może pozostać bez

rodzica.

Rodzice

i opiekunowie dziecka zwykle zgłaszają się na konsultację do

psychoterapeuty, gdy u dzieci występują objawy – reakcje, zachowania,

skargi, które nasilając się poważnie zakłócają ich rozwój, a także

funkcjonowanie całej rodziny. Mogą to być np. konflikty z bliskimi

osobami w rodzinie, z rówieśnikami, problemy w nauce, zachowania

impulsywne i trudności w ich kontrolowaniu, zaburzenia odżywiania czy

obniżony nastrój i przeżycia o charakterze depresyjnym. U młodszych

dzieci zdarzają się takie problemy jak lękliwość lub agresywność,

zaburzenia snu i jedzenia, trudności w osiągnięciu kontroli nad

czynnościami wydalniczymi, niezdolność do bawienia się.