Ośrodek Regeneracja

Przejdź do głównej zawartości

Ośrodek Regeneracja

Tucholska 37 i Tucholska 12, 01-618 Warszawa

01. DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA - pierwsza konsultacja dla rodziców

 • pierwszorazowa wizyta w Ośrodku 90 min
  255 zł
 • dla dziecka, które korzystało wcześniej z innych usług w naszym Ośrodku 50 min
  150 zł

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży jest procesem polegającym na formułowaniu i weryfikowaniu hipotez dotyczących mechanizmów powstania i utrzymywania się zgłaszanych trudności i objawów dziecka. W jej skład wchodzi ocena właściwości psychofizycznych dziecka, ocena możliwości realizacji potrzeb wieku rozwojowego oraz analiza wpływu kontekstu edukacyjno-rodzinnego na obraz kliniczny dziecka. Integralną częścią diagnozy psychologicznej jest także sformułowanie zaleceń terapeutycznych, wychowawczych i/lub edukacyjnych.

Proces diagnostyczny obejmuje:

1. Spotkanie z obojgiem rodziców (pierwsza konsultacja, która trwa 90 min., jeżeli dziecko jest po raz pierwszy zgłaszane do Ośrodka, lub 50 min., jeśli dziecko korzystało wcześniej z innych usług naszych specjalistów):

 • rozmowa na temat obserwowanych trudności oraz dotychczasowych sposobów radzenia sobie dziecka i rodziny,
 • pozyskanie informacji o dotychczasowym rozwoju dziecka (wywiad rozwojowy),
 • wypełnienie kwestionariuszy diagnostycznych przez rodziców.

2. Spotkania z dzieckiem (2-4 konsultacje po 50 min.):

 • przeprowadzenie wystandaryzowanych testów psychologicznych,
 • wypełnienie kwestionariuszy diagnostycznych przez dziecko,
 • obserwacja kliniczna podczas wspólnej zabawy/rozmowy.

3. Spotkania z rodzicami, w których może również uczestniczyć dziecko (1 lub 2 konsultacje po 50 min.):

 • podsumowanie wyników oraz omówienie wniosków z diagnozy,
 • omówienie rekomendowanych interwencji psychologicznych, zalecanych dostosowań edukacyjnych i wychowawczych.

Liczba spotkań diagnostycznych ustalana jest na pierwszej konsultacji w ramach kontraktu diagnostycznego i jest zależna od założonych celów diagnozy oraz rodzaju niezbędnych badań.

Prosimy o przesłanie mailowo na pierwszą konsultację całej posiadanej dokumentacji dotyczącej dziecka (np. opinii psychologicznych, pedagogicznych, opinii od nauczycieli, orzeczeń, zaświadczeń lekarskich, książeczki zdrowia itp.). Mail biura: biuro@osrodekregeneracja.pl