Ośrodek Regeneracja

Przejdź do głównej zawartości

Ośrodek Regeneracja

Tucholska 37 i Tucholska 12, 01-618 Warszawa

01. PSYCHOTERAPEUTA DZIECIĘCY - Pierwsza konsultacja dla rodziców w sprawie dziecka, wiek 0-5 lat (wyłącznie spotkania stacjonarne)

  • 01. PSYCHOTERAPEUTA DZIECIĘCY - Pierwsza konsultacja dla rodziców w sprawie dziecka, wiek 0-5 lat (wyłącznie spotkania stacjonarne) 50 min
    140 zł

Dokonując płatności akceptują Państwo warunki polityki zwrotów
stosowanej w przypadku odwołania, zmiany lub nie pojawienia się na
umówionym spotkaniu.

Na pierwsze spotkanie zapraszani są rodzice lub opiekunowie dziecka.
Ważne, by na konsultacji pojawili się oboje rodzice – perspektywa
widzenia sytuacji przez każdego z nich jest niezwykle ważna. Zazwyczaj
odbywa się jedna lub dwie konsultacje wstępne z rodzicami, które służą
rozpoznaniu problemów, z jakimi zgłaszają się oraz poznaniu historii i
aktualnej sytuacji życiowej dziecka.

Kolejnym etapem są konsultacje z dzieckiem. Ilość tych spotkań
uzależniona jest od wielu czynników, przede wszystkim od złożoności i
natury problemu, zwykle to dwie lub trzy konsultacje. Mają one na celu
sformułowanie diagnozy psychologicznej oraz służą nawiązaniu kontaktu z
dzieckiem. Po nich ponownie zapraszani są rodzice dziecka, by omówić
przedstawione przez psychoterapeutę obserwacje dotyczące diagnozy
problemów i wspólnie wybrać najlepszą formę pomocy dziecku i jego
rodzinie. Każda forma pomocy wymaga zgody i akceptacji rodziców, a jest
to podyktowane nie tylko względami natury prawnej, ale także troską o
efektywność pomocy dziecku.

Bardzo małe dzieci uczestniczą w spotkaniach konsultacyjnych, a także w
psychoterapii razem z rodzicami/rodzicem. Dotyczy to szczególnie matek z
niemowlętami, które zgłaszają się w związku z niepokojem dotyczącym
rozwoju dziecka czy relacji z nim. Wspólne sesje są proponowane także
wówczas gdy z innych ważnych powodów dziecko nie może pozostać bez
rodzica.

Rodzice
i opiekunowie dziecka zwykle zgłaszają się na konsultację do
psychoterapeuty, gdy u dzieci występują objawy – reakcje, zachowania,
skargi, które nasilając się poważnie zakłócają ich rozwój, a także
funkcjonowanie całej rodziny. Mogą to być np. konflikty z bliskimi
osobami w rodzinie, z rówieśnikami, problemy w nauce, zachowania
impulsywne i trudności w ich kontrolowaniu, zaburzenia odżywiania czy
obniżony nastrój i przeżycia o charakterze depresyjnym. U młodszych
dzieci zdarzają się takie problemy jak lękliwość lub agresywność,
zaburzenia snu i jedzenia, trudności w osiągnięciu kontroli nad
czynnościami wydalniczymi, niezdolność do bawienia się.