Przejdź do głównej zawartości

Centrum Terapii i Nauki Educare

ul. Bocheńska 1A, 32-005 Niepołomice

Centrum Terapii i Nauki Educare ( dawniej Centrum “Podwójnie wyjątkowi”) to wyjątkowe miejsce wsparcia w rozwoju i edukacji, zarówno dzieci jak i dorosłych.
Przeprowadzamy diagnozę i terapię, z uwzględnieniem wczesnego wspierania rozwoju w związku z:
• wysokimi zdolnościami ogólnymi
• ponadprzeciętnymi uzdolnieniami w jakieś dziedzinie (np. muzyczne, plastyczne, matematyczne)
• typowym poziomem zdolności, wspomagam naturalny rozwój ich zainteresowań i talentów
• dwujęzycznością
• słabą znajomością języka polskiego
• powrotem z emigracji i trudnościami adaptacyjnymi
• opóźnionym rozwojem mowy
• zaburzeniami komunikacji językowej
• dysleksją
• dysgrafią
• dysortografią
• dyskalkulią
• niedowidzeniem
• niewidzeniem
• niedosłuchem
• niesłyszeniem
• zaburzeniami ze spektrum autyzmu
• ADHD
• niepełnosprawnością ruchową
• niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
• niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
• niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym
• niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
• trudnościami w uczeniu się
Centrum działa dla dzieci i dorosłych z trudnościami w rozwoju równocześnie stymulując ich zdolności i uzdolnienia.
Naszą misją są " Podwójnie wyjątkowi", a zatem osoby, które borykają się z trudnościami a u których chcemy dostrzec także ich możliwości już na początku terapii.
Posiadamy specjalnie opracowany system działań specjalistycznych nastawionych na rozwój zarówno mocnych jak i słabych stron naszych małych i dużych pacjentów. Jesteśmy pierwszą w Polsce placówką zajmującą się opieką specjalistyczną osób “podwójnie wyjątkowych”.

Organizujemy szkolenia specjalistyczne: logopedyczne, neurologopedyczne, pedagogiczne i psychologiczne. Współpracujemy z cenionymi uczelniami wyższymi oraz MEN i ORE i PTD.

Założone przez Marię Foryś w 2015 roku.