Centrum Medycyny Ekologicznej

Przejdź do głównej zawartości

Centrum Medycyny Ekologicznej

ul. Lwowska 10 lok 1, 00-658 Warszawa

Badanie Poziomu Witaminy D3 z krwi włośniczkowej pobranej z palca

 • Badanie Poziomu Witaminy D3 z krwi włośniczkowej pobranej z palca 15 min
  120 zł
  Rezerwuj

BADANIE POZIOMU WITAMINY WITAMINY D3

z krwi włośniczkowej pobranej z palca

Najdokładniejsza metoda badania poziomu Witaminy D3 dostępna w Centrum
Medycyny Ekologicznej

Dlaczego prawidłowy poziom Witaminy D3 jest tak istotny?

Rola witaminy D w utrzymaniu prawidłowego stężenia wapnia we krwi, a tym
samym odpowiedniej struktury i funkcji kośćca znana jest już od
początków XX w.

Rozpoczęte w ostatnich latach szeroko zakrojone badania ujawniły szereg
jej innych zastosowań.

Prawidłowy poziom witaminy D zmniejsza ryzyko zachorowania na:

 • choroby autoimmunologiczne (tj.: łysienie, bielactwo, łuszczyca,
  choroby
 • tarczycy czy stwardnienie rozsiane),
 • dermatologiczne ,
 • niektóre typy nowotworów (np. rak jelita grubego, prostaty lub
  sutka),
 • cukrzycę (zarówno typu I, jak i II),
 • choroby układu krążenia,
 • nadciśnienie tętnicze.

Jak wygląda wynik badania witaminy D wykonany w Centrum Medycyny
Ekologicznej?

Wynik zawiera wartość całkowitego stężenia 25(OH)D będącego sumą stężeń
metabolitów 25(OH)D3 i 25(OH)D2 z rozbiciem na ich udział procentowy. W
oparciu o ten parametr zamieszczona jest skala oceny zaopatrzenia
organizmu

w witaminę D.

Kolejnym umieszczonym na wyniku parametrem jest stężenie katabolitu
24,25(OH)2D3
, które jednak samo w sobie nie posiada interpretacji
diagnostycznej. Dopiero na podstawie wartości stosunku 25(OH)D3
:24,25(OH)2D3 możliwa jest ocena stopnia eliminacji witaminy D z
krwiobiegu.

Czym się różni to badanie od standardowego badania stężenie 25 (OH) D
wykonywanego w laboratoriach?

Standardowo w laboratoriach wykonywany jest poziom parametru 25 (OH) D.
Jest on sumą metabolitów 25(OH)D2 i 25(OH)D3. Metoda ta jest obarczona
dużym błędem i nie daje pełnego obrazu metabolizmu klinicznego witaminy
D.

Może ona wręcz fałszować wyniki ze względu na możliwość pojawienia się
reakcji krzyżowych przeciwciał z innymi występującymi metabolitami
witaminy D.

W takim razie czym się wyróżnia nasze badanie?

Jest to najbardziej szczegółowa, dostępna w Polsce, metoda oznaczania
metabolitów Witaminy D. Wykorzystuje ona pomiar masy cząsteczkowej i
struktury badanych substancji dzięki czemu jest w 100% specyficzna i
odporna na interferencje oraz reakcje krzyżowe mogące wystąpić w innych,
dostępnych na rynku metodach badania.

Krew na oznaczenie stężenia metabolitów witaminy D może być pobrana
niezależnie od pory dnia i czasu jaki upłynął od ostatniego posiłku.

Dodatkowo jest określany procentowo podział form witaminy na D2 i
D3.

Witamina D2 jest pozyskiwana ze źródeł roślinnych i grzybów, natomiast
D3 z produktów pochodzenia zwierzęcego, suplementacji oraz fotosyntezy
skórnej.

Kolejnym oznaczanym parametrem jest katabolit 24,25(OH)2D3, którego
wzrost we krwi może świadczyć o podwyższeniu stężenia krążącego we krwi
kalcytriolu, czyli formy aktywnej biologicznie oraz wynikającym z niego
przekierowaniu metabolizmu witaminy D na szlak eliminacji
(katabolizmu).

W badaniu określany jest także stosunek 25(OH)D3 do 24,25(OH)2D3, na
podstawie którego można ocenić skuteczność stosowanej suplementacji –
czy dana dawka została odpowiednio dobrana i czy działa w sposób
efektywny.

Warto również wspomnieć, że istnieje grupa osób, posiadających mutację
w genie CYP24A1, co objawia się podwyższonym stężeniem wapnia we
krwi i moczu oraz kamicą nerkową.
Wtedy w badaniu taki defekt objawia
się wyjątkowo wysokim stosunkiem 25(OH)D3 do 24,25(OH)2D3 (powyżej 100).

Przygotowanie do badania:

Krew na oznaczenie stężenia metabolitów witaminy D może być pobrana
niezależnie od pory dnia i czasu jaki upłynął od ostatniego posiłku.

Materiał do badania:

Krew włośniczkowa pobrana z palca.

Metoda badania:

LC-MS/MS – wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona ze
spektrometrią mas

Czas oczekiwania na wynik:

7-10 dni