Przejdź do głównej zawartości

Beauty Life

Komuny Paryskiej 71, 50-452 Wrocław

Regulamin świadczenia usług kosmetycznych - Beauty Life

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych w Beauty Life.
2. Klienci Beauty Life mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego oraz do jego bezwzględnego przestrzegania.
3. Klientem Beauty Life może być osoba pełnoletnia.
4. Dopuszcza się korzystanie z usług Beauty Life przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Beauty Life zastrzega sobie prawo do zweryfikowania wyrażonej zgody oraz do odmowy wykonania usługi w przypadku braku zgody lub braku możliwości jej potwierdzenia.
5. Przed przystąpieniem do zabiegu, klient zostanie zapoznany z przebiegiem zabiegu, przeciwwskazaniami do jego wykonania i możliwymi skutkami ubocznymi, a przystępując do zabiegu ma ich pełną świadomość i je akceptuje.
6. Przed przystąpieniem do zabiegu przeprowadzany jest szczegółowy wywiad z klientem w celu wykluczenia przeciwwskazań. Beauty Life nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oświadczeń nieprawdziwych.
7. Klient zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na wykonanie zabiegu przed jego rozpoczęciem.
8. Beauty Life może odmówić wykonania zabiegu jeżeli klient jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, oraz w razie stwierdzenia wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa.
9. Wszystkich chorych klientów prosimy o przekładanie umówionej wizyty.
10. Prosimy o odwoływanie wizyt nie później niż 24 godziny przed ich rozpoczęciem. Każde odwołanie wizyty w krótszym niż wymieniony czasie oraz nie pojawienie się na wizycie skutkowało będzie koniecznością bezzwrotnej przedpłaty w wysokości 50% od ceny usługi przy kolejnych rezerwacjach, kwota zostanie odliczona od ceny usługi.
11. Dopuszczalne jest spóźnienie do 10 minut. W przypadku spóźnienia powyżej 10 minut Beauty Life zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania zabiegu.
12. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą klienta, zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy zabiegu zostaną skrócone wedle uznania osoby wykonującej zabieg, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
13. Klient jest zobowiązany do nie posiadania w czasie zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności powinny być przechowywane przez klienta na jego odpowiedzialność.
14. Obowiązuje płatność gotówką.
15. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice, lub opiekunowie prawni.
16. Beauty Life nie odpowiada za niezadowolenie klienta z efektu końcowego zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nie ustępujący ogólnie przyjętym standardom.
17. Beauty Life nie ponosi odpowiedzialności za okrycie wierzchnie, a także rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim. Prosimy o zatrzymywanie przy sobie rzeczy wartościowych, torebek i plecaków.
18. W Beauty Life obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

Udogodnienia

  • System komentarzy

  • Rezerwacja natychmiastowa